Architectures

Alles over deze dienst

 1. Inleiding
 2. Ontwikkeling van een project in het kader van de online gezondheid: wat men dient te voorzien, te begrijpen en te definiëren
  1. Voorwaarden inzake identificatie en toegangsbeheer
   1. Registratie
   2. Authenticatie
   3. Autorisatie
  2. Voorwaarden inzake informatieveiligheid
   1. Vertrouwelijkheid
   2. Integriteit
  3. Vaststelling van de communicatiestandaarden (talen/protocollen)
  4. Vaststelling van één of meerdere types van stromen
   1. Luik “Identity & Access Management”
    1. een toepassing die bestemd is om te functioneren op het mobiele toestel van de gebruiker (native app/public client)
    2. een server-based toepassing, die gehost wordt door een partner en opgeroepen wordt door de gebruiker voor gebruik op zijn mobiel toestel (confidential client)
    3. een toepassing die geen menselijke tussenkomst vereist en die bedoeld is om automatisch te functioneren van server tot server, voor de automatische update van gegevensbanken bijvoorbeeld (system client)
   2. Luik “informatieveiligheid”
 3. Schematische voorstelling use cases
  1. Registratie van een publieke sleutel (use case: registratie van een sleutel in het kader van de aanvraag van een eHealth-certificaat binnen een architectuur van het type SOAP)
  2. Registratie van een symmetrische sleutel (use case: registratie van een sleutel in het kader van Recip-e)
  3. Gekende bestemmeling, synchrone mededeling (meest voorkomende use case: wanneer een klant rechtstreeks een dienst van het eHealth-platform moet contacteren die het vercijferingssysteem vereist)
  4. Gekende bestemmeling, asynchrone mededeling (use case: eHealthBox)
  5. Onbekende bestemmeling (use case: Recip-e)

1. Inleiding

In het kader van de ontwikkeling en het onderhoud van zijn projecten en diensten biedt het eHealth-platform diverse structuren en organisaties van de informaticasystemen of “architecturen” aan.

Deze modellen zijn gebaseerd op de behoeften van de partners, maar beantwoorden ook aan bepaalde kwaliteits- en veiligheidsnormen. Ze evolueren continu in rechtstreekse relatie met de sector.

Bij het opstarten van een project is het dus belangrijk om de verschillende aangeboden systemen goed te begrijpen met het oog op een optimale implementatie van de diverse componenten, maar ook om te anticiperen op mogelijke toekomstige evoluties.

Het eHealth-platform biedt voornamelijk 2 types van architectuur aan:

 • Een architectuur van het type SOA (Service Oriented Architecture), bestemd voor toepassingen en diensten die bedoeld zijn om te functioneren op één enkel toestel, één enkele computer.
 • Een architectuur van het type REST (Representational State Transfer) bestemd voor toepassingen en diensten die bedoeld zijn om te functioneren op verschillende toestellen (gelijktijdig op een computer, smartphone, tablet, ...).

Zoals reeds aangestipt is informatica een domein dat constant evolueert. Bij het opstarten van het eHealth-platform stond het gebruik van mobiele apparaten zoals tablets en smartphones nog in zijn kinderschoenen. Daarom werd dan ook voornamelijk de architectuur van het type SOA ontwikkeld en bepaalt dit type architectuur ook vandaag nog een groot aantal systemen dat in samenwerking met onze partners geïmplementeerd werd. Het onderhoud en de ondersteuning van dit model blijft ook nu één van onze opdrachten en verantwoordelijkheden, maar voor de ontwikkeling van projecten voor mobiele apparaten is het gebruik ervan niet aanbevolen (laat bv. geen vercijfering van berichten toe) en wordt prioriteit gegeven aan een architectuur van het type REST.

2. Ontwikkeling van een project in het kader van de online gezondheid: wat men dient te voorzien, te begrijpen en te definiëren

2.1. Het project dient te beantwoorden aan voorwaarden inzake identificatie en toegangsbeheer:

Om de mobiele toegang tot de eHealth-diensten mogelijk te maken, dienen we ALLE gebruikers die behoefte hebben aan de diensten van het eHealth-platform te kunnen authentiseren, ongeacht het toestel of het systeem dat gebruikt wordt voor de connectie.

We onderscheiden twee categorieën van gebruikers van onze diensten:

 • personen (Belgische of buitenlandse burgers, professionals, leden van een organisatie, lasthebbers);
 • systemen.

Voor elk van hen moet het mogelijk zijn om een digitale identiteit te construeren.

2.1.1. Registratie

Alle gebruikers moeten geregistreerd zijn in een authentieke bron die toegankelijk is voor het eHealth-platform (rechtstreeks of onrechtstreeks).

 • de personen aanwezig in het rijksregister met een INSZ (Belgen) of een INSZ bis (vreemdelingen) (tot de doelgroep van het eHealth-platform behoren zowel Belgische burgers als vreemdelingen die in België of in het buitenland wonen).
 • de systemen moeten behoren tot een organisatie die eenduidig geïdentificeerd kan worden in een authentieke bron voor het specifieke type organisatie.

Elke gebruiker moet zijn identiteit online kunnen bewijzen met een digitale sleutel. Bij de registratie dient hem minstens één sleutel te worden meegedeeld.

2.1.2. Authenticatie

De authenticatie moet worden ondersteund voor alle types van klanten: web (browser), native (mobiele toepassing), desktop, server (backend, batch).

Voor de authenticatie moet de gebruiker één van zijn digitale sleutels gebruiken om te bewijzen dat hij wel degelijk degene is die hij beweert te zijn. Het gefedereerde identiteitsmodel van het eHealth-platform moet herbruikbaar zijn voor alle gebruikers.

Alle digitale sleutels moeten beantwoorden aan minimale veiligheidsvereisten.

Een persoon moet verschillende toestellen kunnen gebruiken voor de authenticatie ten aanzien van onze diensten.

Een persoon moet een toepasselijk gebruikersprofiel (bv. burger, hoedanigheid, lid van een organisatie, mandaat) kunnen kiezen dat gebruikt zal worden voor de authenticatie ten aanzien van onze diensten.

Het moet mogelijk zijn om de gekozen identiteit door te geven aan de gevraagde resources of deze laatste moeten de identiteit kunnen ophalen.

2.1.3 Autorisatie

De autorisaties moeten gebaseerd zijn op de gekozen digitale identiteit voor elk van de gevraagde resources.

Het moet mogelijk zijn de autorisaties te propageren naar de gevraagde resources of deze laatste moeten ze kunnen ophalen.

De gebruiker moet kunnen beslissen of hij al dan niet autorisaties wenst te geven aan de klant-toepassing die deze autorisaties in zijn naam zal gebruiken.

De gebruikers moeten de toegekende autorisaties kunnen herroepen.

2.2. Het project dient te beantwoorden aan voorwaarden inzake informatieveiligheid:

2.2.1. Vertrouwelijkheid

Elke communicatie tussen de klant en de server moet als vertrouwelijk worden beschouwd en moet worden beveiligd tegen elke mogelijke onderschepping, ten minste als de communicatie over een niet-beveiligd kanaal zoals internet verloopt.

De medische gegevens moeten worden beveiligd op het niveau van het bericht om de verspreiding van de gegevens te vermijden wanneer ze van één punt naar een ander op het netwerk circuleren. Ook al is end-to-end vercijfering tussen de oorspronkelijke verzender en de eindbestemmeling niet noodzakelijk, de communicatie moet minstens point-to-point geconfigureerd zijn tussen beide partijen zodat medische gegevens nooit onbeveiligd uitgewisseld worden tussen beide partijen. De vraag of point-to-point volstaat dient per project te worden bepaald.

De gebruikers moeten berichten kunnen ondertekenen en vercijferen op verschillende apparaten (laptop, smartphone of tablet) zonder de digitale sleutels tussen deze apparaten te moeten overdragen en blootstellen.

Integriteit

Wanneer medische gegevens verstuurd worden van de klant naar de server, dienen ze ondertekend te zijn op het niveau van het bericht om de integriteit van de inhoud te garanderen.

Het project dient de communicatiestandaarden vast te stellen uit de voorgestelde lijst

Identificatie & Toegangsbeheer

Dit is de lijst van voorgestelde talen/protocollen:

Informatieveiligheid

Dit is de lijst van voorgestelde talen/protocollen:

2.4. Het project moet één of meerdere types van stromen definiëren uit de voorgestelde lijst

2.4.1. Voor het luik “Identity & Access Management” dient een onderscheid te worden gemaakt tussen:
2.4.1.1. een toepassing die bestemd is om te functioneren op het mobiele toestel van de gebruiker (native app/public client)

Architecture-dispositif-mobile

2.4.1.2. een server-based toepassing, die gehost wordt door een partner en opgeroepen wordt door de gebruiker voor gebruik op zijn mobiel toestel (confidential client)

Architecture-application-server-based

2.4.1.3. een toepassing die geen menselijke tussenkomst vereist en die bedoeld is om automatisch te functioneren van server tot server, voor de automatische update van gegevensbanken bijvoorbeeld (system client)

Architecture-fonctionnement-automatique

2.4.2. Wat betreft het luik “informatieveiligheid”, dient men na te denken over de volgende aspecten:

3. Schematische voorstelling use cases

3.1. Registratie van een publieke sleutel (use case: registratie van een sleutel in het kader van de aanvraag van een eHealth-certificaat binnen een architectuur van het type SOAP)

Architecture-clé-publique

3.2. Registratie van een symmetrische sleutel (use case: registratie van een sleutel in het kader van Recip-e)

Architecture-clé-publique

3.3. Gekende bestemmeling, synchrone mededeling (meest voorkomende use case: wanneer een klant rechtstreeks een dienst van het eHealth-platform moet contacteren die het vercijferingssysteem vereist)

Architecture-destinataire-connu

3.4. Gekende bestemmeling, asynchrone mededeling (use case: eHealthBox)

Architecture-destinataire-connu

3.5. Onbekende bestemmeling (use case: Recip-e)

Architecture-destinataire-inconnu

eHealth Services - Web Access

This document describes solutions to setup the eHealth services of tomorrow to ease integration of citizens, health professionals and organizations in the context of their work, regardless of environment or device used to connect to those services.

Versie 2.0 (12/07/2018) - 892.87 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

Gebruik onderstaand formulier om ons te contacteren

Uw gegevens
Uw vraag

1500/1500 resterende karakters

Opnieuw beginnen

Omwille van de migratie naar een nieuwe technologie, hierdoor zal het niet meer mogelijk zijn om WSDL’s en XSD’s te downloaden via de UDDI. In het vervolg kan u deze informatie terugvinden op de API Portal.

Om de eHealth Service Bus (ESB) niet te overbelasten, zullen de WSDL's en XSD's vanaf 11 mei 2014 alleen via UDDI-downloads beschikbaar zijn.

De "Registry" is de catalogus van webservices die aangeboden worden door het eHealth-platform en zijn partners. De informatie is gestructureerd volgens de UDDI-standaard.
Het gaat om de volgende informatie:

 • technisch : URL, versie, WSDL en XSD
 • functioneel : link naar de beschikbare documentatie, beschrijving van de online diensten