Protocolakkoord

Protocolakkoord tussen de federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige gemeenschap, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie met het oog op het optimaal elektronisch uitwisselen en delen van informatie en gegevens tussen de actoren bevoegd inzake de gezondheids-en welzijnssector en de bijstand aan personen.

Naar het protocolakkoord (wcag.label.file wcag.label.externalLink)