Informatieveiligheid & Privacy

Veiligheidsconsulent - Opleidingen

Het eHealth-platform biedt jaarlijks een opleiding aan rond informatieveiligheid en gegevensbescherming.

In samenwerking met de erkende gespecialiseerde dienst van Smals werd een opleidingsplan opgesteld. Dit opleidingsprogramma legt de nadruk op de kennis die een DPO of informatieveiligheidsconsulent moet hebben om de opdracht naar behoren te vervullen, ongeacht de grootte van de organisatie waarin deze is tewerkgesteld.

Geïnteresseerden die aan deze opleiding wensen deel te nemen, moeten voldoen aan de volgende voorwaarde :

  • de organisatie maakt gebruik van de basisdiensten van het eHealth-Platform

Voor alle praktische inlichtingen (data van de cursussen, inschrijvingen, lokalen, ...) kunt u terecht bij Joëlle Ankaer ( wcag.label.externalLink) (02-787.58.62)
Voor inlichtingen in verband met de inhoud van de cursus kunt u contact opnemen met security@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink)

Beschrijving Programma (wcag.label.file wcag.label.externalLink)

Inschrijvingsformulier (wcag.label.file wcag.label.externalLink)

Dates Languages Modules
22/04/21 NL Inleiding & governance + bescherming van de persoonsgegevens
29/04/21 NL Risicobeheer
06/05/21 NL ICT technische veiligheid
20/05/21 NL De fysieke veiligheid + bewustmaking
27/05/21 NL Het beheer van veiligheidsincidenten + continuiteit
03/06/21 NL Data protection by design + Cloud
10/06/21 NL Samenvattende oefening

General Data Protection Regulation

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming ("European General Data Protection Regulation" afgekort “EU GDPR”) introduceert nieuwe regels rond het beheer en de beveiliging van persoonsgegevens. De Europese Commissie beoogt met deze Verordening om de burgers terug controle te geven over hun persoonsgegevens en het regelgevende kader voor internationale bedrijven te vereenvoudigen door de regels binnen de EU gelijkvormig te maken.

Deze verordening is op 24 mei 2016 in werking getreden. Maar er is in een overgangsperiode van 2 jaar voorzien waardoor alle organisaties tot 25 mei 2018 de tijd krijgen om zich aan de nieuwe eisen van de EU GDPR aan te passen. In tegenstelling tot een Richtlijn is er geen omzetting vereist in de Belgische regelgeving.

Het eHealth-platform wenst via deze webpagina de juiste informatie samen te brengen over deze nieuwe verordening.

Hieronder vindt u de links naar relevante bronnen:

Verdere informatie van de Europese Commissie rond de EU GDPR

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) heeft een specifieke webpagina ( wcag.label.externalLink) rond EU GDPR en een stappenplan (wcag.label.file wcag.label.externalLink) uitgetekend voor de implementatie van de EU GDPR.

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) heeft ook een aanbeveling (wcag.label.file wcag.label.externalLink) uit eigen beweging uitgebracht met betrekking tot de gegevensbeschermingseffectbeoordeling (“data protection impact assessment” of “DPIA”).

De KSZ heeft een roadmap (wcag.label.file wcag.label.externalLink) uitgetekend voor de implementatie van de EU GDPR.

De KSZ heeft de minimale normen voor informatieveiligheid ( wcag.label.externalLink) aangepast en ook in overeenstemming gebracht met de EU GDPR

Deze webpagina zal geregeld aangepast worden op basis van nieuwe teksten en evoluties.